Vester Vedsted Kirke


Sdr. Kirkevej 20
Vester Vedsted
6760 Ribe

Telefon 75 44 50 25
Mail: Tryk her

Menighedsråd


Fælles menighedsråd for Vester Vedsted og Hviding sogne.

De to menighedsråd har gennem det sidste års tid drøftet muligheden for at danne et fælles menighedsråd for de to sogne.

Der har tidligere været landegrænse, amtsgrænse, kommunegrænse og pastoratsgrænse mellem de to sogne. Disse grænser er nu forsvundet, og der er kun nogle historiske mindesten, som viser, hvor de var en gang. 

Nu har vi fælles skole, børnehave, idrætsforening og idrætshal, og vi er i den samme kommune. Bysamfundet Egebæk-Hviding er en sammengroet enhed, hvor beboerne ikke længere tænker over, om de bor i Egebæk eller Hviding.

Vi har fælles præst, og mon så ikke tiden er inde til, at vi også kan have et fælles menighedsråd. Det vil lette arbejdet med at vedligeholde vore to kirker og kirkegårde, så de fortsat kan være steder, hvor sognenes beboere gerne vil komme. Der vil også være nogle administrative lettelser og besparelser, men det er nu ikke det afgørende.

Man kan sige, at de to kirker måske ligger lidt langt mod vest i forhold til, hvor de fleste folk bor. Men det må vi nok affinde os med, for man flytter ikke lige to middelalderkirker. Og tiden er heller ikke til, at man bygger en tredje kirke.

Tidligere tiders kulturforskelle mellem de gamle bondesamfund og det nyere stationsbysamfund med hospitalet og det dertil knyttede personale er også ved at være udviskede. Vi ligner på godt og ondt hinanden mere og mere og accepterer hinanden i langt højere grad end tidligere.

Derfor foreslår de to menighedsråd, at vi fra kirkeårets begyndelse den første søndag i advent, den 27. november 2016 danner et fælles menighedsråd for de to sogne. Vi foreslår, at det skal hedde "Vester Vedsted - Hviding menighedsråd".

Det vil komme til at bestå af 7 medlemmer, hvoraf de 4 vælges i V. Vedsted sogn og 3 medlemmer i Hviding sogn. Desuden er vores fælles præst også medlem af menighedsrådet.

Det er aftalt, at der skal være en mindretalsbeskyttelse, så der i det fælles menighedsråd kun kan træffes beslutninger, hvis mindst et medlem fra hvert sogn stemmer for det.

Præstens arbejdsforhold og hans forhold til beboerne i de to sogne vil overhovedet ikke blive berørt.

Den 6. januar 2016 kl. 19.00 afholder vi menighedsmøder, altså møder for alle folkekirkemedlemmer i henholdsvis Kultur- og Aktivitetscentret i Egebæk-Hviding og i konfirmandstuen i V. Vedsted præstegård. På disse møder har man lejlighed til at drøfte planerne for sammenlægning, og mødet vil slutte med en afstemning, om man er for eller imod.

Hvis begge sogne er for en sammenlægning, arbejder de to menighedsråd videre med det rent praktiske. Men hvis det ene af sognene er imod, så bliver det ikke til noget. Derfor er det meget vigtigt, at man kommer til disse møder, men der er ingen krav til, hvor stort fremmødet skal være, for at man kan træffe en beslutning.

Vi håber på stort fremmøde den 6. januar.

Anne Lorenzen, Hviding menighedsråd

Bjarne L. Sørensen, Vester Vedsted menighedsråd